Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An