Đền thờ Trần Hưng Đạo và Miếu Vua Bà - DTLS Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh