Tên công ty : Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
Tên tiếng Anh : Vietnam Central Fine Art Joint Stock Company
Tên viết tắt : CEFINAR.JSC
Trụ sở chính : Số 66 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, tp.Hà Nội
Điện thoại : (04)38 444 571 - (04)38 444 555
Fax : 0438 462 352
Website : mythuattrunguong.vn - 

https://www.facebook.com/CPMTTW/?ref=page_internal

Vốn điều lệ : 13.580.000.000 (Mười ba tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng)

Giấy CNĐKKD:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100111338 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký ngày 23 tháng 09 năm 2015.

Ngành nghề kinh doanh chính

 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng - chi tiết: trang trí nội thất
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí - trừ loại nhà nước cấm ;
 • Xây dựng nhà các loại ;
 • Xây dựng công trình công ích ;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng ;
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động - không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung cấp nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động;
 • Giáo dục nghề nghiệp;
 • Giáo dục văn hóa nghệ thuật;
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu - chi tiết: dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại, dạy máy tính ;
 • In ấn - trừ loại nhà nước cấm ;
 • Dịch vụ liên quan đến in ;
 • Hoạt động xuất bản khác ;
 • Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác;
 • Quảng cáo - không bao gồm quảng cáo thuốc lá;
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh - chi tiết: Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Xây dựng, tu bổ, tôn tạo, sửa chữa thay thế tượng đài, tranh hoành tráng; giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
 • Tư vấn du học;