Công ty TNHH một thành viên Mỹ thuật Trung ương là một Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được thành lập năm 1978 theo quyết định số 44/VHTT-QĐ ngày 12/5/1978 của Bộ Văn hóa và Thông tin với tên gọi ban đầu là Xưởng Mỹ thuật Quốc gia (Tiền thân là phòng Điêu khắc và Hội họa - Cục Mỹ thuật), sau đổi thành Công ty Mỹ thuật Trung ương theo quyết định số 54/VH-QĐ ngày 14/3/1985 của Bộ Văn hóa, trên cơ sở hợp nhất Xưởng Mỹ thuật Quốc gia và Xưởng tranh cổ động Trung ương. Năm 2011, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mỹ thuật Trung ương theo quyết định số 2249/QĐ-BVHTTDL ngày 29/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đăng ký kinh doanh được sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 11 ngày 01 tháng 04 năm 2011 mã số doanh nghiệp là: 010111338.

Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH một thành viên Mỹ thuật Trung ương đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam nói riêng cũng như giao lưu và truyền bá Văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Cụ thể: Đã thực hiện được 85 công trình điêu khắc, tranh hoành tráng cả ở trong nước và ở nước ngoài; Tư vấn thiết kế và thi công trang trí 186 công trình nội - ngoại thất; Tu bổ và xây dựng 95 di tích và công trình văn hóa công cộng; Ngoài ra còn thực hiện công việc Đồ họa quảng cáo và in ấn Văn hóa phẩm, tổ chức dạy nghề và xuất khẩu lao động. Những công trình văn hóa, các khu di tích tiêu biểu ở khắp các tỉnh thành, gắn liền với lịch sử nước nhà, điển hình như: Khu Di tích lịch sử Pắc Pó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang), Đền Hùng (Phú Thọ), Đền vua Đinh, Đền vua Lê (Ninh Bình), Côn Sơn (Hải Dương), khu Di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), … Những công trình mỹ thuật thể hiện sự ghi tạc những tình cảm thiêng liêng của nhân dân ta và góp phần tạo dựng những quan hệ hữu nghị đặc biệt với bạn bè quốc tế như các tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Can Cut Ta (Ấn Độ) và Madagasca, tượng đài “Liên minh chiến đấu Việt Nam – Campuchia” tại Phnôm Pênh....

Theo quyết định số 233/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ, đến ngày 23/9/2015 công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.