Danh sách Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty gồm có 05 thành viên:

1. Ông. Nguyễn Minh Vũ - Chủ tịch HĐQT

Họ và tên Nguyễn Minh Vũ
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 27/7/1959
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ thường trú 61 phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Chứng minh nhân dân 010418602 cấp ngày 12/11/2001 tại Hà Nội
Trình độ chuyên môn Cử nhân Mỹ thuật

 

Quá trình công tác

 
Từ tháng 9/2016 đến Nay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
 

*Chức vụ Đảng:

Từ tháng 7/2015 đến nay Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương

2. Ông. Cao Hoàng Dương - Uỷ viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Họ và tên Cao Hoàng Dương
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 06/11/1977
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ thường trú A11, tổ 28, phường Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội
Chứng minh nhân dân 012254886 cấp ngày 11/02/2012 tại Hà Nội
Trình độ chuyên môn Kiến trúc sư

Quá trình công tác

 
Từ tháng 9/2016 đến Nay Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
 

* Chức vụ Đảng

Từ  tháng 7/2015 đến nay Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương

3. Ông. Phạm Đức Chiến - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên Phạm Đức Chiến
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 01/9/1967
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ thường trú Số 28 ngõ 8 phố Hoa Lư - phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chứng minh nhân dân 011322160 cấp ngày 25/6/2003 tại Hà Nội
Trình độ chuyên môn Cử nhân Mỹ thuật

 

Quá trình công tác

 
Từ tháng 6/2015đến Nay Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc - kiêm Xưởng trưởng Xưởng Hội họa, Cổ động và Trang trí Nội ngoại thất Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
 

* Chức vụ Đảng

Từ tháng 7/2015 đến nay Đảng ủy viên Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương

4. Ông. Đỗ Huy Hoàng - Uỷ viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên Đỗ Huy Hoàng
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 15/7/1975
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ thường trú Số 10, tổ 28 phường Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội
Chứng minh nhân dân 011715106 cấp ngày  08/4/2010 tại Hà Nội
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

                       

Quá trình công tác

 
Từ tháng 6/2015 đến Nay Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc - kiêm Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
 

* Chức vụ Đảng

Từ  tháng 7/2015 đến nay Đảng ủy viên Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương

5. Bà. Cao Thị Hải - Uỷ viên HĐQT – Kế toán trưởng

Họ và tên Cao Thị Hải
Giới tính Nữ
Ngày tháng năm sinh 12/7/1973
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Nơi sinh Nghệ An
Địa chỉ thường trú Nhà 5 TT.Bờ Sông, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Chứng minh nhân dân 012283387
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

 

Quá trình công tác

 
Từ tháng 6/2015 đến Nay Thành viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng – kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
 

* Chức vụ Đảng

Từ  tháng 7/2015 đến nay Đảng ủy viên Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương

Danh sách Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 05 thành viên:

1. Ông. Bùi Phương Nam

 :  Trưởng ban 

2. Ông. Nguyễn Kim Quang

 :  Thành viên

3. Bà. Nguyễn Kim Quỳnh

 : Thành viên

4. Ông. Cao Cự Thắng

 :  Thành viên 

5. Bà. Bùi Thị Thúy Hằng 

 : Thành viên