Tranh lịch sử tại Bảo tàng Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ